Flamco
Afleversets en FlexTherm- Eco

We bieden afleversets aan voor indirecte en directe tapwaterbereiding of alleen voor warm water. Deze hebben een maximaal rendement en bedieningsgemak, voor laag warmteverlies.

Afleversets en FlexTherm-eco

In de wereld van gemeenschappelijke verwarming, is er een toenemende vraag naar continue innovatie en vergaande modernisatie. Collectieve verwarming, zoals stads- of blokverwarming is bijzonder geschikt voor het creëren van een optimale balans tussen comfort en rendement.

Flamco warmte-afleversets dragen in belangrijke mate bij aan de vermindering van energieverlies en de toename van gebruiksgemak. De warmte-afleversets leveren optimale prestaties op het gebied van energieoverdracht tussen het collectieve warmtedistributiesysteem en het afgiftenet. Een moderne, duurzame vorm van verwarming die we blijven verbeteren.

De Logotherm afleversets zijn efficiënte en compacte woningstations voor verschillende centrale toepassingen op het gebied van stads- en lokale verwarming- en zoetwaterproductie. Zoetwaterstations en gedecentraliseerde toepassingen die gebruik maken van huisstations voor vraaggericht warm water, de distributie van warmte en de overdracht en distributie van koelenergie. Afhankelijk van de toepassing en de vereiste, zijn deze producten beschikbaar met verschillende regeltechnieken van hydraulische, thermostatische of elektronische besturing (met vele andere besturings- en communicatiefuncties). Evenals voor gebruik in een verscheidenheid van installatiesystemen en hun bedrijfsomstandigheden.

Onze producten

Flamco afleversets voor collectieve warmte/koeling

Het Logotherm woningstation is een compacte, aansluitklare unit die alle functies van een onafhankelijke verwarming en warmwaterbereiding voor haar rekening neemt.

Lees meer

Flamco tapwaterstations

Boost uw lage temperatuur netwerk voor de bereiding van warm water met onze nieuwe productcombinatie “LogEco Hybrid FL”. De LogoEco Hybrid FL is een unieke combinatie van een warmte-afleverset.

Lees meer

Meer weten?

De engineers van OSH hebben voor alle all electric systemen een oplossing. Daag ons uit en maak geheel vrijblijvend een afspraak.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details